Een goed doel


Met de organisatie van de loopwedstrijd willen we mensen in beweging brengen, en een gezellige dorpssfeer creëren. Daarnaast willen we ook elk jaar een goed doel steunen.


2021: € 2.500 voor MS-Liga Vlaanderen

MS-Liga Vlaanderen vzw is een patiëntorganisatie die het algemeen welzijn van personen met Multiple Sclerose (MS) en hun naasten wilt optimaliseren. Wij treden op als partner voor iedere persoon met MS in Vlaanderen. Momenteel hebben we een 4000 tal leden, die elk (indien gewenst) op een individuele wijze door ons geholpen worden. Concreet willen we meer awareness creëren voor de aandoening MS, maar daarnaast staan we ook in voor zaken zoals: psychosociale en administratieve ondersteuning door een equipe van maatschappelijk werkers, belangenverdediging van onze leden, het aanbieden van financiële ondersteuning aan personen met MS in een behartenswaardige situatie en ondersteunen we toegepast wetenschappelijk onderzoek. Als organisatie hechten we enorm veel waarde aan personen die activiteiten en/of campagnes oprichten om personen met MS een hart onder de riem te steken. Zelf zijn we voor ongeveer 80% afhankelijk van giften van particulieren en/of bedrijven, dus iedere vorm van hulp (ongeacht in welke vorm) is voor ons meer dan welkom. We appreciëren de inzet van de organisatoren van “Tour van Spaen” enorm.
2019: € 2.000 voor Huis Erika ThijsHet Huis Erika Thijs is een open huis voor mensen met kanker, hun familie en vrienden. Vrijwilligers bieden er een luisterend oor voor angst, pijn en verdriet en schenken persoonlijke aandacht aan onzekerheid, zorgen en twijfel.

https://www.huiserikathijs.be/